กติกาการร่วมกิจกรรม

 • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 31 พ.ค. 2562
 • ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ เอ็กซิท เนเวอร์ สต็อป เอ็กซตร้า โพรเทค โรลออน ขนาด 32.5 มล., เอ็กซิท เนเวอร์ สต็อป เคลียร์ แอนด์ โพรเทค โรลออน ขนาด 32.5 มล., เอ็กซิท เพอร์ฟูม โคโลญ แบล็ค ไนท์ ขนาด 100 มล. หรือ เอ็กซิท เพอร์ฟูม โคโลญ คูล เวฟ ขนาด 100 มล. แล้วทำการส่งรหัสหลังสติ๊กเกอร์มาที่ www.exitthailand.com หรือ ทางโทรศัพท์ กด *470*8* ตามด้วย รหัส10หลัก# แล้วกดโทรออก
 • ผู้ร่วมรายการ สามารถส่งรหัสหลังสติ๊กเกอร์ตามที่กำหนดเข้ามาได้ไม่จำกัดภายในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด (วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 00.00 น. ถึง 31 พ.ค. 2562 เวลา 23.59 น.) และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละรอบ จำนวน 4 ครั้ง ผ่านทางเฟสบุ๊ค Exit www.facebook.com/Exitbrand และที่เว็บไซต์ www.exitthailand.com ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  • รอบที่ 1 เริ่มรายการวันที่ 1 - 28 ก.พ. 2562 เวลา 23.59 น. และประกาศผลในวันที่ 6 มี.ค 2562 เวลา 10.00 น.
  • รอบที่ 2 เริ่มรายการวันที่ 1 - 31 มี.ค. 2562 เวลา 23.59 น. และประกาศผลในวันที่ 3 เม.ย 2562 เวลา 10.00 น.
  • รอบที่ 3 เริ่มรายการวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2562 เวลา 23.59 น. และประกาศผลในวันที่ 8 พ.ค 2562 เวลา 10.00 น.
  • รอบที่ 4 เริ่มรายการวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2562 เวลา 23.59 น. และประกาศผลในวันที่ 5 มิ.ย 2562 เวลา 10.00 น.
 • พนักงานกลุ่มบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับปฏิทินเอ็กซ์คลูซีฟ Exit x BNK48 2019 จำนวน 4,000 เล่ม แจกรอบละ 1,000 เล่ม มูลค่าเล่มละ 200 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท และบัตรสำหรับการเข้าชม BNK48 Campus จำนวน 600 ที่นั่ง แจกรอบละ 150 ที่นั่ง ผู้โชคดีในรอบที่ 1 และ 2 สามารถเข้าชมได้ในรอบเดือนเม.ย. 2562 และผู้โชคดีในรอบที่ 3 และ 4 สามารถเข้าชมได้ในรอบเดือนมิ.ย. 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.00 น. และการแสดงเริ่มเวลา 19.00 น. ที่ BNK48 Campus ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ โดย 1 รางวัล 1 ที่นั่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกตำแหน่งที่นั่ง บัตรเข้าชม BNK Campus มูลค่าใบละ 400 บาท จำนวน 600 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 400,000 บาท
 • เงื่อนไขการรับรางวัลสำหรับผู้โชคดี
  • ผู้โชคดีได้รับรางวัล ปฎิทินเอ็กซ์คลูซีพ Exit x BNK48 2019 จะต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิดังนี้
   - แจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล
   - รูปถ่ายสำเนาหน้าบัตรประชาชน
   - รูปถ่ายรหัสที่ถูกรางวัล
  • ผู้โชคดีได้รับรางวัล บัตรที่นั่งเข้าชม BNK48 แคมปัส จะต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิดังนี้
   - แจ้งชื่อ-นามสกุล
   - รูปถ่ายสำเนาหน้าบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบัตรประชาชนตัวจริง
   - รูปถ่ายรหัสที่ถูกรางวัล และรหัสที่ถูกรางวัลจริง
   - บัตรที่นั่งเข้าชม BNK48 แคมปัส สามารถรับได้ที่บูทลงทะเบียนในวันงาน โดยผู้โชคดีต้องถือสำเนาบัตรประชาชนตัวจริง และรหัสที่ถูกรางวัลจริงเพื่อยืนยันสิทธิ ลงทะเบียนเวลา 16.00 น. และการแสดงเริ่มเวลา 19.00 น. ที่ BNK48 Campus ชั้น 4 เดอะมอลล์บางกะปิ
   - หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับรางวัล บัตรที่นั่งเข้าชม BNK48 แคมปัส ผู้โชคดีต้องถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะรับรางวัลแทน แจ้งทางทีมงานล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนวันงาน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับรางวัลหน้างานได้หากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ผู้รับรางวัลแทนต้องถือสำเนาบัตรประชาชนตัวจริง และรหัสที่ถูกรางวัลจริงเพื่อยืนยันสิทธิรับรางวัล)
   - ขอสงวนสิทธิในการซื้อ-ขาย บัตรที่นั่งเข้าชม BNK48 แคมปัส
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรเข้าชม BNK48 Campus ในแต่ละรอบ จะไม่สามารถได้รางวัลบัตรเข้าชม BNK48 Campus ในรอบอื่นๆ ได้อีก แต่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลอื่นๆ (ในกรณีส่งรหัสเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะ 7-Eleven ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/Exitbrand
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกา หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า